กระรอกเป็นสัตว์ฟันแทะและเลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับสัตว์ประเภทหมาและแมว แต่การเลี้ยงกระรอกต้องได้รับการดูแลมากกว่าสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆ

กระรอกเป็นสัตว์ฟันแทะและเลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับสัตว์ประเภทหมาและแมว แต่การเลี้ยงกระรอกต้องได้รับการดูแลมากกว่าสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆ เพราะส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าในธรรมชาติถูกนำมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเพื่อให้เชื่องและคุ้นเคยกับคนมากที่สุด ดังนั้นการดูแลกระรอกจึงมีหลายสิ่งที่ควรระมัดระวัง

การดูแลกระรอก และสิ่งที่ควรระวัง

กระรอกที่นำมาเลี้ยงทุกสายพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงจากธรรมชาติมากกว่าการเพาะพันธุ์ขาย การนำสัตว์ที่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในป่าธรรมชาติมาเลี้ยงไว้ในกรงเล็กๆหรือเลี้ยงไว้ในกรงธรรมชาติขนาดใหญ่ จึงต้องดูแลเป็นอย่างดีในทุกๆด้าน ดังนี้

กระรอกเป็นสัตว์ฟันแทะและเลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับสัตว์ประเภทหมาและแมว แต่การเลี้ยงกระรอกต้องได้รับการดูแลมากกว่าสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆ

  1. การดูแลเรื่องสุขภาพของกระรอก

กระรอกเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกนำมาจากธรรมชาติตั้งแต่เล็กๆและยังไม่หย่านม ทำให้มีปัญหาในเรื่องสุขภาพเพราะขาดภูมิคุ้มกันเนื่องจากไม่ได้กินนมแม่ โรคและอาการเจ็บป่วยของกระรอกที่พบได้บ่อย ก็คือ ท้องเสีย ปอดบวม แพ้อาหารหรือน มทำให้มีอาการท้องอืด และเป็นหวัด  สาเหตุมักเกิดจากอากาศเย็นเกินไป ความเครียดจากการย้ายที่อยู่ หรือการเปลี่ยนอาหารกระรอกก็ทำให้กระรอกมีอาการเจ็บป่วยได้

วิธีดูแลสุขภาพของกระรอก ต้องเริ่มตั้งแต่การกินนมและนมที่เหมาะสำหรับกระรอกควรเป็นนมแพะ นมผงสำหรับเด็กแรกเกิด และอาจให้เป็นนมถั่วเหลืองได้ แต่ลูกกระรอกบางตัวที่กินนมเหล่านี้ก็อาจมีอาการท้องอืดหรือถ่ายท้อง คนเลี้ยงต้องหมั่นสังเกตและให้ลูกกระรอกกินนมทีละชนิด ไม่ควรปรับเปลี่ยนนมทันที ส่วนนมที่ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ให้กินเลยได้แก่นมวัว

  1. การดูแลเรื่องที่อยู่ของกระรอก

กระรอกจากธรรมชาติจะอาศัยนอนและทำรังตามโพรงต้นไม้ หรือในลูกมะพร้าว เพราะให้ความอบอุ่นได้ดี เมื่อนำลูกกระรอกเล็กๆมาเลี้ยงทำให้ต้องการความอบอุ่นมากกว่ากระรอกโต การเลี้ยงควรทำกรงให้ลูกกระรอกอยู่และนำผ้าวางไว้มุมใดมุมหนึ่งให้ลูกกระรอกได้ซุกตัวเป็นการเพิ่มความอบอุ่นและทำให้รู้สึกปลอดภัยจากสัตว์อื่น

  1. การดูแลเรื่องความสะอาดและทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของกระรอก

คนส่วนใหญ่ที่นำลูกสัตว์มาเลี้ยง มักจะชอบทำความสะอาดด้วยการอาบน้ำเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นมีขนสวยและไม่มีกลิ่น กระรอกเป็นสัตว์ที่มีขนฟูสวยงามแต่ไม่จำเป็นต้องอาบน้ำให้บ่อยๆ เพียงใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวก็พอแล้ว เพราะการอาบน้ำบางครั้งทำให้น้ำเข้าหูและจมูก กระรอกอาจเป็นหวัดหรือปอดชื้นได้ ยกเว้นขนเหนียวตัวสกปรกมาก หลังจากอาบน้ำอย่างระมัดระวังแล้วให้ใช้ไดท์เป่าตัวให้แห้ง

ข้อมูลจาก  https://www.gurusquirrel.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81/

ติดตามอ่านต่อได้ที่  afatransformers.com